Menu List
PORKw. White Rice

39. Roast Pork w. Broccoli

Sm. 5.85
Lg. 8.95

40. Roast Pork w. Snow Peas

Sm. 5.85
Lg. 8.95

41. Roast Pork w. Mushroom

Sm. 5.85
Lg. 8.95

43. Roast Pork w. Mixed Veg.

Sm. 5.85
Lg. 8.95

44. Roast Pork Hunan Style  

Sm. 5.85
Lg. 8.95

45. Roast Pork Szechuan Style  

Sm. 5.85
Lg. 8.95

46. Roast Pork w. Garlic Sauce  

Sm. 5.85
Lg. 8.95